Huis ontruimen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is altijd emotioneel en zwaar. Op zulke momenten ben je ook liever met andere zaken bezig dan een woning na het overlijden ontruimen.

De verantwoordelijk voor ontruiming na overlijden.
In eerste instantie hebben de erfgenamen de verantwoordelijk om het huis leeg te halen. De erfgenamen staan omschreven in het testament. Indien er geen testament is, zijn de erfgenamen volgens de de wet de echtgenoot, geregistreerde partner en (bloed)verwanten.
Je hebt de mogelijkheid om een erfenis te verwerpen Indien jij de niet de erfgenaam wilt zijn. De inboedel van het huis is dan niet meer jouw verantwoordelijk. 

Huis leeghalen na overlijden: zo gaan wij te werk

Ontruimingopmaat.nl helpt jou in deze zware tijd om een huis leeg te ruimen en eventueel verkoopklaar te maken. Wanneer er inboedel of kostbare voorwerpen vervoerd moeten worden, regelen wij dit. Spullen die niemand meer wilt krijgen een tweede leven en worden indien nodig in originele staat herstelt.

De duur van het leeghalen van een huis is afhankelijk van de grootte en het aantal spullen.

– Wij komen binnen 24 uur lang om de inboedel te inventariseren en een offerte (gratis) op te stellen.

– Hierna zullen wij de inboedel sorteren. Dit doen wij op de volgende wijzes:

  •  Kostbare items, erfstukken worden bewaard en eventueel naar jouw  getransporteerd.
  • Inboedel dat bewaard moet blijven maar nog geen plek heeft wordt opgeslagen.
  • Items die verkocht kunnen worden via de Stadszolder. Je spreekt hiervoor een prijs af.
  • Mooie items worden gedoneerd aan goede doelen zoals kringlopen.
  • Spullen die niet verkocht of gedoneerd kunnen worden, worden weggegooid.

– Het is tijd om de woning te ontruimen.

– Bezemschoon opleveren van de woning. Eindinspectie en sleutels inleveren. 

Kosten ontruimen na overlijden

Voordat een ontruiming kan beginnen moet er eerst een inventarisatie plaatsvinden. Jeroen van der Meer komt bij je langs om de omvang van de inboedel te bekijken. Op dit moment kun jij ook overleggen welke spullen behouden dienen te blijven. Uit deze inventarisatie ontstaat de (gratis) offerte. De kosten zijn afhankelijk van het aantal spullen en het grootte van het huis.

Wij brengen geen extra kosten in rekening wanneer het huis met spoed ontruimd moet worden.
Wanneer de offerte is goedgekeurd kan het sorteren en ontruimen beginnen.

Hoeveel tijd om huis te ontruimen na overlijden: spoedontruiming

Ontruimingopmaat.nl kan spoedontruimingen mogelijk maken. Spoedontruimingen kunnen enkele dagen tot 24 uur in beslag nemen. Ontruiming met spoed komen veelal voor in bejaardentehuizen of zorg- verpleegcentrum. In deze dagen heb jij als nabestaande wel andere zaken aan je hoofd. Een ontruiming service neemt deze zorgen uit jouw handen. Je moet dan alleen nog een eindinspectie doen en de sleutels inleveren.

Ontruimingopmaat.nl is een ontruimingsservice in Oldenzaal dat vooral in Twente, Overijssel en grensgebieden van Duitsland actief is. Wij kom ook bij jouw langs indien je ergens anders woont en graag graag van onze dienst gebruik wilt maken.

Scroll naar top